Efeslilərə 6: Tanrının Zirehləri - Nə deməkdir və necə istifadə etmək olar?

Efeslilərə 6 Paulun Efeslilərə yazdığı məktubun son fəslidir və 10-18 ayələrində onları Rəbdə möhkəm qalmağa təşviq edir.

Daha ƏTraflı